Svar från Post & Telestyrelsen rss

Som jag skrev så har jag skickat ett mail till PTS där jag ställt frågor om postlådor.
Det inlägget hittar ni här:
http://bilson.se/?p=119  

Nu har jag hur som helst fått svaret.
Ni bör alltså ha läst föregående inlägg med min fråga innan ni läser detta svar.

Nåväl, här kommer svaret:

Hej Tobias!

Frågan du ställer är hypotetisk och jag vill därför understryka att också svaret påverkas av detta i synnerhet som det inte finns regler i postlagstiftningen som uttömmande relegerar följderna av varje upptänklig situation av mer eller mindre hypotetisk karaktär.  

Posten är enligt postlagen och sina tillståndsvillkor skyldig att tillhandahålla en postservice i hela landet vilket omfattar både att samla in och dela ut post fem dagar per vecka. Posten avgör hur postutdelningen skall vara ordnad och har rätt att, i egenskap av att vara den operatör som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst och med iakttagande av PTS allmänna råd (PTSFF 2005:5) om utdelning av post, anvisa plats för postmottagares postlåda. Det är varje postmottagares ansvar att sätta upp en postlåda som uppfyller de krav på utformning och placering som Posten ställer. Om det inte finns någon postlåda så får operatören som huvudregel inte avlämna försändelser genom att klistra upp dem på dörren, hänga på dörhandtag etc. Försändelser som inte kan delas ut till mottagaren skall sändas tillbaka till avsändaren. Om avsändaren inte är känd skall försändelserna skickas till Post- och telestyrelsen som har rätt att öppna brevet för att försöka ta reda på vem avsändaren är och returnera brevet till denne.
Så långt ger postlagstiftningen stöd för tillämpningen. 
Exakt hur Posten eller andra postoperatörer kommer att kommunicera med en postmottagaren som tar bort sin postlåda kan myndigheten inte svara på varför vi hänvisar dig till berörda postoperatörer med denna fråga. PTS kan inte heller svara på vilka lösningar som skulle kunna erbjudas mottagaren, t.ex. postbox, lagring på din beställning, poste restante eller liknande.

Som framgår ovan skulle dina räkningar troligen sändas tillbaka till avsändaren i de flesta fall. Även om frågan ligger utanför PTS tillsynsansvar kan nämnas att detta förhållande inte torde innebära att du befrias från betalningsansvar. 

Vänliga hälsningar 

Xxxxxxx Xxxxx  

Slutsats:
Det är inte helt galsklart hur det hela skulle hanteras. De som stiftar lagar och regler kring posten och postlådor har inte räknat med detta. Inte PTS i alla fall.
Något som framgår är ju att postis inte stoppa upp posten i stuprännan och sen tro att han gjort sitt jobb. Icke sa Nicke. Tillbaka till avsändaren med det. Om avsändare saknas på försändelsens utsida så ska det skickas till PTS som har rätt att öppna och detektivisera det hela.

Det här betyder alltså att jag måste skicka ett liknande mail till posten.

Jag Ã¥terkommer i saken…


Ny fråga till samhället. rss

Nu har jag äntligen tagit mig för och ställt en fråga jag funderat över länge.
Jag har klurat ut att det nog är PTS (Post & Telestyrelsen) som är rätt myndighet att vända sig till.
Jag har inte fått något svar, eftersom jag nyss skickade mailet, men får jag ett svar kommer jag naturligtvis att publicera det här.

Här kommer mailet:

Hej PTS.
Jag har länge haft en fundering över vem som egentligen bär ansvaret för att jag får min post och vilka skyldigheter jag som mottagare har.
Scenariot ser ut så här:
Ponera att jag bor i ett fristående hus med tomt där det sedan tidigare sitter en brevlåda.
En dag får jag för mig att jag inte längre vill ha någon post. Jag vill helt enkelt inte få några mer räkningar.
Jag tar därför bort min brevlåda.
Frågan är:
Vad händer sen?
Kommer min post att lagras på postkontoret?
Har jag någon skyldighet att ha en brevlåda?
Kan jag bli tvingad att skaffa en brevlåda?
Hur sker kommunikationen mellan posten och mig när jag inte har någon brevlåda?
Vad händer med mina räkningar?
Ja, ni fattar säkert vad jag menar.
För övrigt kan jag meddela att jag bor i lägenhet med väl fungerande brevinkast och inte heller har några planer på att avskaffa mig detta.
Tacksam för svar.
Med vänlig hälsning
Tobias

Fildelning rss

Idag kom så den första tingsrättsdomen vad det gäller illegal fildelning.
16 000 kronor är tydligen vad det kostar att olovligen låna ut filmen Hipp Hipp Hora till någon annan.
Den som inte ens är bra… 

Som vanligt så handlar debatten om vad folk på gatan tycker eller vad mer eller mindre självutnämnda förståsigpåare har att säga om saken.

Aftonbladets “IT-expert” Peter Pettersson säger t.ex:
Till sist, vad tror du blir nästa steg i kampen mellan upphovsrättsindustrin och nätpiraterna?
  – Jag tror man kommer att tvingas satsa på förbättrade kopieringsskydd. I dag finns det egentligen inga kopieringsskydd som hindrar dem som vill fildela. Men sådana, effektiva, skydd ligger ett par år fram i tiden.

I och för sig sÃ¥ svara han pÃ¥ frÃ¥gan om vad han tror i stället för tycker, men inte ens denna ”IT-expert” klarar av att flika in nÃ¥gonting om vad det grundliggande problemet egentligen bestÃ¥r i.

Här presenterar “IT-experten” på bilson.blogg.se vad han anser att en del av grundproblemet bestÃ¥r i:

Distributionsformat
Vi har två industrier (musik och film) som har försovit sig i flera år. Filmindustrin har precis vaknat men inte insett att den måste kliva ur sängen.

Med hjälp av internet så har det vuxit fram ett förhållnignssett till hur vi människor konsumerar film och musik som branchen själv inte har haft konmtroll över. Den har stillatigandes stått brevid och tittat på när deras tidigare kunder har tagit saken i egna händer.

Det de här före detta kunderna har gjort är att arbeta fram ett fullt fungerande distributionsformat för film och musik.
T.ex. Napster och AudioGalaxy för musik samt DC++ och BitTorrent som lämpar sig väl för större datamängder som film.

Napster och AudioGalaxy fick stänga butiken efter påtryckningar från musikbranchen.
Kvarteret brevid dessa butiker öppnade i stället DC++ och BitTorrent.
De erbjuder förutom musik även film. Stora mängder film.

Till skillnad mot mycket annat som händer på internet så stannar det här inte vid en liten elitistisk klick.
I stort sett varenda människa med tillgång till en dator och hygglig internetuppkoppling kan ju få filmen levererad till sig utan att behöva gå utanför dörren. Det blir en så kallad folkemsrörelse.

Filmbranchen, som är sömndruckna, står brevid och tror att problemet löses genom att tysta de före detta kunderna.

Här kommer frågorna de borde ställt sig själva:
Det här med film via datorn verkar ju vara någonting som våra före detta kunder verkligen vill ha.
Som det är nu så tjänar vi inga pengar på det.
Hur ska vi göra för att fåtillbaka våra kunder?
- Jo, vi måste erbjuda tjänster som har ett pris som accepteras.
Vad då för tjänster?
- Vi måste kunna leverera filmerna på det sätt som kunderna vill ha det, via datorn, fast med en bättre kvalitet och till ett rimligt pris.

Nu ställde sig filmbranchen inte dessa frågor utan fortsätter istället sin kamp mot väderkvarnar.

Ponera att de vinner.
Säg att all illegal fildelning upphör över en natt.
Förväntar de sig då att folk ska börja gå till biograferna och betal 100 kronor för en medioker svensk film, eller gå till videobutiken och hyra samma mediokra film för 45 kronor?
Eller varför inte köpa den på dvd för 229 kronor?

Förstår de inte att de måste komma med ett vettigt alternativ?
Undantaget den försöksverksamhet på internet som är så liten att den inte räknas så är ju de legala distributionsformaten desamma som fanns för 20 år sedan.

Jaja. Skit samma. Nu ska jag ta på mig regnstället, gå till Videoteket,
hyra hipp hipp hora på dvd och gå hem igen.

Eller inte.

 


Vandring i det svenska samhället rss

Jag fortsätter min vandring bland företeelser i det svenska samhället.

Mitt brev till Riksbanken:

Hej Riksbanken.

 

Jag har tittat runt lite på er webbplats och läst om 2-kronan. Den är ju ett giltigt betalningsmedel, men eftersom den är ganska ovanlig kan jag tänka mig att vissa butiker ser med skepsis på mig om jag vill betala t.ex. min dagstidning med några 2-kronor.

 

Min fråga är:

 

Finns det någon bestämmelse som reglerar vilka mynt och sedlar en butik måste ta emot eller är det upp till varje butik att bestämma det själva?
Med vänlig hälsning

Tobias

Riksbankens svar till mig:

Hej Tobias !

 

Din fråga handlar ytterst om vad som menas med lagligt betalningsmedel, vilket t.ex. 2-kronan är. Sedlar och mynt utgivna av Sveriges riksbank är lagliga betalningsmedel. Det framgår av 5 kap. 1 § lagen(1988:1385) om Sveriges riksbank. Frågan är bara vad som menas med begreppet lagligt betalningsmedel. Riksbankens jurister har tolkat begreppet på följande sätt.

 

Att sedlar och mynt utgivna av Riksbanken är lagliga betalningsmedel innebär att en person som har en skuld till annan, t. ex. på grund av ett köp, alltid kan göra sig kvitt denna skuld genom att erlägga betalning med sådana sedlar och mynt. Detta gäller dock endast om inget annat har avtalats mellan den som betalar och den som har rätt till betalning. Ett sådant avtal kan vara uttryckligt eller underförstått, skriftligt eller muntligt.

 

Ofta framgår i det enskilda kontraktet hur betalning skall erläggas, t. ex genom inbetalning till betalningsmottagarens postgirokonto. En affär kan också göra klart för sina kunder att den inte accepterar kontant betalning genom exempelvis ett anslag vid ingången. Kunderna får då redan innan köpet anses ha accepterat att sedlar och mynt inte kan användas som betalningsmedel.

 

En affär kan alltså i och för sig ha som policy att inte ta emot kontanter under förutsättning att denna policy är tillräckligt bra kommunicerad till kunderna, något som är en bedömningsfråga från fall till fall. Följaktligen kan affären därmed även neka att ta emot lagliga betalningsmedel i vissa fall. Affären skulle kunna klargöra att den godtar kontanter endast i vissa angivna valörer (t.ex alla sedlar utom 1000-lappar, och/eller aldrig några mynt), eller på vissa villkor (t.ex. att kunden måste uppge sitt personnummer). Sådana villkor eller förbehåll får förekomma endast under förutsättning att de blivit tydligt kommunicerade till kunderna.

 

Vad som är sedvänja kan också ha betydelse. Det är t. ex. ytterst ovanligt att husköp och andra beloppsmässigt stora affärer betalas med sedlar och mynt. Den betalande parten kan därför inte gärna kräva att betalningsmottagaren i sådana fall skall acceptera sedlar och mynt som betalning, även om betalningsformen varken har berörts i avtalet eller varit på tal under förhandlingarna.

 

Hoppas detta i någon mån besvarar din fråga !

 

Med vänlig hälsning

 

Information-Riksbanken 

Min Slutsats:
Ja jag vet inte jag. Men det verkar ju vara lugnt att betala med tvåkronor så länge det inte sitter en lapp på dörren, i butiken, vid kassan, etc. som talar om att de inte tar emot tvåkronor.
Det känns skönt att veta. Nu slipper jag fundera mer över det.

 


Aaaargh. rss

Vart kommer reklamen ifrån? Är det för att det är gratis? Ja det är det såklart. Det här måste åtgärdas.


Filändelse rss


Gefle - Malmö 2 - 1 rss

Det var ju bra det.

I morgon ska Landskrona spela hemma mot Sundsvall.

Gefle              28 (25 matcher)
——————————-
Landskrona  27 (24 matcher)
——————————-
Sundsvall      22 (24 matcher)
Assyriska      14 (helt ointressant)

I morgon kanske det är bra om Sundsvall tar 3 poäng. Å andra sidan så kommer de lite väl nära Gefle inför sista omgången.
Om Landskrona vinner i morgon MÅSTE Gefle vinna över Assyriska i sista omgången och Landskrona ska spela borta mot IFK Göteborg och borde förlora.
I sista omgången ska Sundsvall möta Örgryte och det kan ju sluta hur som helst, speciellt om Sundsvall plockar tre poäng i morgon. Om Sundsvall gör mer än sex mål på deras två resterande omgångar så går de om Gefle i tabellen.
Huvva. Det är krångligt det där med fotboll.
Det är egentligen ingen idé och spekulera utan lungt luta sig tillbaka och titta på FC Z i stället.


Materialism Del 3 rss

Nu har åbäket med det trasiga grafikkortet löst sig.
Det sitter numera ett något sämre men fullt lika funktionsdugligt matroxkort i Malins dator.

För övrigt kan meddelas att de där jävla kabelskenorna ramlade ner redan samma dygn som de sattes upp. Dubbelt så häftig tejp var tydligen inte den rätta lösningen. Jag kommer att återkomma i saken när jag bestämt mig för hur jag ska sätta fast eländet.

Alternativen är:
Borra-plugga-skruva eller limma-limma-limma

Jag har dock monterat andra kabelskenor i helgen. Det gick bättre. De sitter skruvade i väggen och borde rimligtvis inte ramla ned.
 
Och annars då?
Jovars.


Materialism Del 2 rss

Jaha. Aldrig får man vara riktigt glad.
Den som gapar över mycket mister ibland en del av stycket. I alla fall ett grafikkort.
Skrev nyligen hur roligt det är med tekniska uppgraqderingar i det egna hemmet.
Däremot är tekniska nergraderingar lika tråkigt som uppgraderingar är roligt. 

Idag pajjade grafikkortet till malins dator.
Jag var inte med vid själva dödstillfället. Men enligt hörsägen sÃ¥ blev skärmen “typ orange”. DÃ¥ drogs sladden ur. Sen ville inte datorn starta överhuvudtaget. Efter lite klurande kom ajg fram till att det var grafikkortet som hade kastat in handduken. Bort med det.

Nu startar datorn iaf. Men den har ingen skärm så man ser inte vad den säger.
Dessutom piper den lite sorgligt över saknaden av grafikkortet.
piip-piiiip-piiip.

Att införskaffa: Ett grafikkort.

Och annars då?
Jovars.

 


Brev till Skatteverket. rss

Idag skickade jag följande brev till Skatteverket: 

Hej Skatteverket.
Jag har ett förslag till er. Egentligen så gäller förslaget alla myndigheter, försäkringsbolag, banker etc. som en person normalt har kontakt med. Men nånstans måste jag börja, så det blir med er.

 

Så här är det:
Jag sitter och städar mina skrivbordslÃ¥dor här hemma nu pÃ¥ kvällen. I högen med alla papper sÃ¥ hittar jag ett dubbelt A4 frÃ¥n er som heter “Besked - Slutlig skatt enligt 2005 Ã¥rs taxering” samt “Kontoutdrag”

 

Jag börjar då fundera: Varför ska jag spara det här? 

Jag ögnar igenom lite på baksidan där det verkar vara samlat upplysningar av olika slag men ingenstans står det varför jag ska spara papperet. Under ens uppväxt får man ju lära sig att spara viktiga papper men hur vet man att ett papper är viktigt?

 

Mitt tips är att det på baksidan borde stå en ruta med rubriken

 

“Du ska spara detta papper om du t.ex:”
- ska köpa en fastighet
- låna pengar
- göra ditten eller datten

 

För att inte måla in er kan ni avsluta med
“Observera att det kan finnas fler anledningar än ovan nämnda att spara detta papper”

 

Tänk om alla myndigheter etc. skulle börja med det här, jag tror att det skulle underlätta för mÃ¥nga människor att fÃ¥ ett litet “tips frÃ¥n coachen” om när ett papper är viktigt. 

Hur som helst, nu har jag i alla fall bestämt mig för att jag kastar just det här papperet.
Jag är ganska säker på att jag kan få ett nytt av er om det behovet mot förmodan skulle dyka upp.

 

Med vänlig hälsing
Tobias.

 


Powered by Wordpress.