Svar från Post & Telestyrelsen rss

Som jag skrev så har jag skickat ett mail till PTS där jag ställt frågor om postlådor.
Det inlägget hittar ni här:
http://bilson.se/?p=119  

Nu har jag hur som helst fått svaret.
Ni bör alltså ha läst föregående inlägg med min fråga innan ni läser detta svar.

Nåväl, här kommer svaret:

Hej Tobias!

Frågan du ställer är hypotetisk och jag vill därför understryka att också svaret påverkas av detta i synnerhet som det inte finns regler i postlagstiftningen som uttömmande relegerar följderna av varje upptänklig situation av mer eller mindre hypotetisk karaktär.  

Posten är enligt postlagen och sina tillståndsvillkor skyldig att tillhandahålla en postservice i hela landet vilket omfattar både att samla in och dela ut post fem dagar per vecka. Posten avgör hur postutdelningen skall vara ordnad och har rätt att, i egenskap av att vara den operatör som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst och med iakttagande av PTS allmänna råd (PTSFF 2005:5) om utdelning av post, anvisa plats för postmottagares postlåda. Det är varje postmottagares ansvar att sätta upp en postlåda som uppfyller de krav på utformning och placering som Posten ställer. Om det inte finns någon postlåda så får operatören som huvudregel inte avlämna försändelser genom att klistra upp dem på dörren, hänga på dörhandtag etc. Försändelser som inte kan delas ut till mottagaren skall sändas tillbaka till avsändaren. Om avsändaren inte är känd skall försändelserna skickas till Post- och telestyrelsen som har rätt att öppna brevet för att försöka ta reda på vem avsändaren är och returnera brevet till denne.
Så långt ger postlagstiftningen stöd för tillämpningen. 
Exakt hur Posten eller andra postoperatörer kommer att kommunicera med en postmottagaren som tar bort sin postlåda kan myndigheten inte svara på varför vi hänvisar dig till berörda postoperatörer med denna fråga. PTS kan inte heller svara på vilka lösningar som skulle kunna erbjudas mottagaren, t.ex. postbox, lagring på din beställning, poste restante eller liknande.

Som framgår ovan skulle dina räkningar troligen sändas tillbaka till avsändaren i de flesta fall. Även om frågan ligger utanför PTS tillsynsansvar kan nämnas att detta förhållande inte torde innebära att du befrias från betalningsansvar. 

Vänliga hälsningar 

Xxxxxxx Xxxxx  

Slutsats:
Det är inte helt galsklart hur det hela skulle hanteras. De som stiftar lagar och regler kring posten och postlådor har inte räknat med detta. Inte PTS i alla fall.
Något som framgår är ju att postis inte stoppa upp posten i stuprännan och sen tro att han gjort sitt jobb. Icke sa Nicke. Tillbaka till avsändaren med det. Om avsändare saknas på försändelsens utsida så ska det skickas till PTS som har rätt att öppna och detektivisera det hela.

Det här betyder alltså att jag måste skicka ett liknande mail till posten.

Jag Ã¥terkommer i saken…


Inga kommentarer »

RSS feed for comments on this post.

Leave a commentPowered by Wordpress.