Spelar död rss

Den här bloggen har inte dött - den bara spelar det.

Jag är medlem i federationen och det är där jag tömmer bloggtarmen dessa dagar.

Kom dit och titta.


1 kommentar »

RSS feed for comments on this post.

  1. Hej Svejs!!

    Jag laste ett gammalt inlagg och kande igen den dar “frasen” BAKA, LEKA, SY.Jag gick sjalv pa nagon slags dagverksamhet som liten med det namnet.Det fungerade nog som en oppen forskola. Jag vaxte upp i Hedesunda !!

    Comment by yvette — May 2, 2009 #

Leave a comment



Powered by Wordpress.